Công ty CP May – In lụa Ngọc Phước tổ chức 8 tháng 3 cho nữ công nhân