Lao động là người khuyết tật đang làm việc tại Công Ty CP Ngọc Phước

Đây là Video Clip do các em nhân viên công ty Cổ Phần May In Lụa Ngọc Phước tự thực hiện để phục vụ cho việc báo cáo trước Ủy Ban Các Vấn Đề Xã Hội Của Quốc Hội Việt Nam tham vấn về Dự Án Người Tàn Tật – Khuyết Tật ngày 29/08/2009