Lễ công bố QĐ thành lập trường Trung cấp nghề Ngọc Phước

Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước là cơ sở đào tạo nghề phục vụ cho các cơ sở sản xuất của công ty CP. Ngọc Phước và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp lân cận.
Trường dành ưu tiên dạy nghề cho lao động khuyết tật, phụ nữ nghèo, các hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống, có chỗ ăn ở và làm việc ngay.
Trường đã vinh dự đón bà Trương Mỹ Hoa , nguyên phó chủ tich nước và nhiều quan chức của thành phố, Lãnh đạo các hội đoàn, Giám đốc các công ty và bạn bè thân hữu về dự. Video này do HTV thực hiện tháng 10 năm 2009.