Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Trung Cấp Ngọc Phước