Một tấm lòng cho người khuyết tật

Nói về chị Nguyễn Thị Ngọc

Xưởng May quần áo thuộc công ty cổ phần May In Lụa Ngọc Phước do chi Nguyển Thị Ngọc làm giám đốc hoạt động từ năm 2004 đã dạy nghề và tạo việc làm các em là lạo động khuyết tật, Có lúc cao điểm lên đến 70 em ( năm 2008) đạt tỷ lệ 70% là lao động khuyết tật làm việc trong xưởng sản xuất. Công ty của chị Ngọc đã được Ủy Ban Các Vấn Đề về Xã Hội của Quốc Hội mời báo cáo điển hình về việc sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật tại công ty để tham vấn cho Luật Người Khuyết Tật vào ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2009. Luật Người Khuyết Tật đã được chính thức ban hành và có hiệu lực từ 1/1/2011. Video này do HTV thực hiện năm 2006.
Chị Nguyễn Thị Ngọc đã tham gia công tác với các chức vụ Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ nữ Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp. Phó chủ tịch Hội Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp và là Ủy Viên Ban Chấp Hành Hộii Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2006-2011