Lễ công bố thành lập trường Trung cấp nghề Ngọc Phước

Toàn cảnh: Lễ công bố thành lập trường Trung cấp nghề Ngọc Phước