BGĐ Trung tâm Bảo trợ – Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật

BGĐ Trung Tâm Bảo Trợ- Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật tp. HCM đã đến tham quan và có buổi làm việc với cộng ty về tuyển dụng lao động khuyết tật vào làm việc tại công ty. Trong album còn có hình của ông Diệp Thành Kiệt, phó chủ tich Hội Dệt May Thêu Đan thành Phố HCM đến thăm viếng và góp ý.

Previous Image
Next Image

info heading

info content