Đoàn đại học ngắn hạn và phúc lợi xã hội Osaka đến tham quan

Đoàn Đại Biểu Đại Học Ngắn Hạn Và Phúc Lợi Xã Hội OSAKA , Nhật đã có buổi tham quan và nghe báo cáo chương trình đào tạo và sử dụng lao động khuyết tật của công ty Ngọc Phước.
Các sinh viên của trường đã có nhiều câu hỏi giao lưu để thực hiện đề tài tốt nghiệp. Đoàn đã chụp hình lưu niệm với BGĐ công ty .

Previous Image
Next Image

info heading

info content