Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố họp mặt giao lưu tham quan Ngọc Phước