Tài trợ khám sức khỏe cho người già ở Bà Rịa – Vũng Tàu