Các hoạt động của Công Đoàn Cơ Sở

Công Đoàn cơ sở công ty hoạt động rất tích cực , đạt được nhiều thành tích như: Bằng khen liên tục nhiều năm liền của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố, Công đoàn cơ sở vững mạnh của Liên đoàn Lao Động Quận Gò Vấp…
Đặ biệt hơn, với những thành tích vượt trội Công trình xây dựng mới xưởng sản xuất đã được công nhận Công trình chào mừng 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, Công trình xây dựng mới Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước đã được công nhận là công trình kỹ niệm 80 năm ngày thành lập ngành công đoàn VN.( Xem hình mục sự kiện hoặc Ngọc Phước và Vinh Dự)
Công Đoàn cơ sở cùng với công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống công nhân, các hoàn cảnh khó khăn riêng biệt đều được trợ giúp. Các em khuyết tật được miễn phí ăn ở …Chăm lo cơ sở vất chất chỗ ăn ở cho công nhân. . Đặc biệt xây dựng gia đình cho các cặp yêu nhau cùng làm chung và tìm hiểu lâu năm được gia đình chấp thuận với các chương trình hỗ trợ đám cưới …
Luôn phối hợp với Đoàn Thanh Niên trong công ty tổ chức các chương trình vui chơi giải trí lành mạnh, như hội thi ,hội diễn, trò chơi…nhân các dịp lễ lớn, Tất niên…