Các hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Đi đầu trong các chương trình do công ty đề ra như Nắm bắt kỹ thuật in ấn mới, học tập xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
Xây dụng Câu lạc bộ thanh niên, tổ chức kết nạp đoàn , hội trại với đoàn cấp trên, lửa Trại tại Công ty, Học tập truyền thống với các cán bộ lão thành cách mạng.
Chương trình mùa hè xanh, Luôn tổ chức giao lưu với các đoàn TN địa phương hàng năm để cùng hiểu biết nhau, giao lưu thể thao văn nghệ..

Tham dự hội trai với Đoàn cấp trên

Giao lưu văn hóa với Đoàn thanh niên địa phương

Ra quân mùa hè xanh

Tổ chức lửa trại giao lưu và ôn lại truyền thống

Kết nạp Đoàn viên mới

Tham dự Hội nghị Tổng kết và Phát động Thi đua tại Quận Đoàn Gò Vấp

Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng