Hoạt động đoàn thể trong Công ty

Công ty luôn quan tâm tổ chức các đoàn thể hoạt động trong công ty và các đơn vị thành viên như Công Đoàn Cơ Sở, Chi Đoàn TN và Hội LH Thanh Niên , tổ hội Phụ Nữ.( hiện nay đã có chi bộ Đảng ở Trường Trung Cấp Ngọc Phước.)

Cùng với Công đoàn cấp trên tổ chức học tập 5 bài chính tri cơ bản , tổ chức học tập nội dung ý nghĩa những ngày lễ lớn này để công nhân được biết

Các Đoàn thể chính trị trong công ty luôn gắn bó và đi tiên phong trong hoat động sản xuất, học tập nâng cao trình độ tay nghề, quản lý và hoạt động phong trào…

Về hoạt động sản xuất và quản lý sản xuất: Đi đầu trong học tập nắm bắt kỹ thuật vận hành máy móc thiết bị trang bị với kỹ thuật tối tân mới nhập. Học tập xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Chương trình Sản Xuất Sạch Hơn và Tiết Kiệm Năng Lượng. Học tập quản lý ở lớp chuyền trưởng…

Hoạt động phong trào: Tham gia các chương trình do Công Đoàn cấp trên và Đoàn TN Cộng Sản cấp trên, Hội Phụ Nữ khởi xướng: Các chương trình Hội Nhập Quốc tế AFTA, WTO

Chương trình hoạt động kỷ niệm và chào mừng những ngày lễ lớn của cả nước, các chương trình trọng điểm quốc gia, : Quốc Khánh 2/9, Ngày chiến thắng 30/04, Chào mừng các kỳ Đại Hôi Đảng và các ngày kỷ niệm ngành Công đoàn , thành lập Đoàn , ngày quốc tế phụ nữ, phòng chống HIV, PCCC, An toàn giao thông, …

Các hoạt động Vui chơi giải trí. là không thể thiếu và rất sôi nổi.( Xem thêm hình ảnh ở thư viện.)

Ngoài ra còn cùng với công ty tổ chức thi đua , tổng kết khen thưởng , để khích lệ phong trào