Lễ Công bố quyết định thành lập trường trung cấp nghề Ngọc Phước

Lễ Công bố quyết định thành lập trường trung cấp nghề  Ngọc Phước được vinh dự dón nguyên Phó Chủ Tịch Nước Trương Mỹ Hoa về dự