Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước

Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước được Liên Đoàn Lao động Thành Phố HCM  công nhận và vinh dự gắn biển công trình xây dựng Trường là Công trình chào mừng 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/07/1929- 28/07/2009