Đại Hội Chi Bộ

Đại Hội Chi bo Trường Trung Cấp Ngọc Phước đã tổ chức và thành công tốt đẹp vào  ngày 27/7 (thay vì ngày 26/07/2012 như  đã thông báo)

Bà Võ Thị Thu Tâm , Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Ngọc Phước , bí thư chi bộ Trường Trung Cấp Ngọc Phước đã tái đắc cử .

Bà Tâm đã  báo cáo Kết quả thực hiện nghị quyết Đại Hội Chi  Bộ  Trường (nhiệm kỳ 2010-2012) và Phương Hướng Nhiệm Vụ Đại Hội Lần Thứ Nhất Nhiệm Kỳ 2012-2015 và đã được Đại Hội đã thông qua

co tam