Chương trình Hỗ trợ Việc làm cho Phụ Nữ nghèo

Lãnh đạo công ty là người hoạt động từ phong trào phụ nữ, tham gia các hoạt động vì sự tiến bộ PN và có vị trí trong các tổ chức phụ nữ ( Ủy viên BCH Hội Liên Hiệp PN thành phố 2005-2011, chủ nhiệm CLB nữ doanh nghiệp Quận Gò Vấp)

Cùng với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận GV, công ty đã phối hợp xây dựng chương trình cho các hoạt động PN và gắn bó từ những năm 2004 như: Tham gia tổ chức các buổi giới thiệu sản phẩm thông qua hội thi và hội chợ cho doanh nghiệp nữ năm 2004 và 2005 . Tạo sân chơi bổ ích cho phụ nữ như Ngày hội tháng Ba lần I năm 2006, lần II 2009 ( tổ chức tại công ty) với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi

Công ty đã luôn quan tâm đến việc đào tạo và giới thiệu việc làm cho phụ nữ nghèo

Với định hướng trên, Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước, trực thuộc quản lý và đầu tư của công ty đã đăng ký các ngành đào tạo sơ cấp nhắm đến lực lượng lao động là phụ nữ nghèo như:

  • Dịch vụ gia đình ( Giúp Việc Nhà)
  • Chăm sóc trẻ em
  • Chăm sóc người già bệnh.

Các Hợp đồng đã ký kết:

1./Trung Tâm giới thiệu việc làm Hội Phụ Nữ thành phố

Liên kết đào tạo và giới thiệu việc làm

2./Trường trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Tôn Đức Thắng Và Trung Tâm Giới

Thiệu Việc Làm VOTEC

Liên Kết đào tạo và giới thiệu việc làm.

3./Bệnh Viện Đa Khoa Phú Thọ.

Đào tạo nguồn nhân lực chăm sóc người già , bệnh.

4./ Công ty TNHH Vật Tư Y Tế Hoàng Việt.

Nghiệp vụ chăm sóc người già và bệnh nhân.

5./Trung Tâm Đào Tạo và Giáo Dục Định Hướng-Tổng công ty phát thanh truyền hình : Bản Thỏa Thuận v/v Đưa người đi học tập và làm việc ở nước ngoài.

6./Ký kết với Chi Nhánh Công ty Isalco về xuất khẩu lao động giúp việc nhà

7./Trung Tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thi trường lao động tp.Hồ Chí Minh: Liên kết khảo sát thị trường lao động

Đã có kế hoạch cùng với Hội LH Phụ Nữ thành phố và Các Hội LH Phụ Nữ Quận Huyện lập danh sách lực lượng lao động là phụ nữ nghèo để đào tạo và hỗ trợ giới thiệu việc làm.

Hiện đang xúc tiến thành lập Trung tâm chăm sóc người già ban ngày, vừa giải quyết việc làm vừa đào tạo lao động xuất khẩu.

Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em và giúp việc nhà ở nội thành và các khu công nghiệp, lao động nữ cần được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và tổ chức hợp lý để cung ứng cho thị trường này.

Xem các chương trình cho Phụ Nữ tại thư viện hình ảnh:

http://ngocphuoc.com.vn/2012/06/30/hoi-thi-hoa-lan-lan-thu-14-va-chuong-trinh-ngay-hoi-thang-3-nam-2009-chuong-trinh-ngay-hoi-thang-ba-lan-ii/

http://ngocphuoc.com.vn/2012/06/28/le-khai-mac-ngay-hoi-thang-3-hoi-hoa-lan-cay-canh/

http://ngocphuoc.com.vn/trung-tam-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-ban-ngay/

Và nhiều album khác.