Khai giảng lớp thiết kế thời trang trẻ em và áo cưới

Khai giảng lớp thiết kế thời trang trẻ em và áo cưới

Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước đã khai giảng lớp thiết kế thời trang trẻ em và áo cưới cho các em khuyết tật ngày 20/03/2010. Khi tốt nghiệp các em sẽ biết ra rập mẫu, chọn vải, phụ liệu và may hoàn chỉnh các mẫu thời trang trẻ em và áo cưới . Thời gian học 6 tháng.