Tham gia ngày hội việc làm và giới thiệu sản phẩm

THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Công ty tham gia giới thiệu sản phẩm và tuyển sinh tại Ngày Hội Việc Làm cho Phụ Nữ Do Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Gò Vấp tổ chức tại nhà thiếu nhi Quận