Tài trợ tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp nữ

THAM GIA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ

Công ty tài trợ tổ chức các buổi biểu diễn thời trang thiếu nhi, hội chợ triển lãm giới thiệu sản phẩm Doanh nghiệp nữ ở các cấp Phường, Quận, Thành Phố.