Tham gia tuyển sinh, tuyển dụng tại Hội chợ việc làm ưu tiên người khuyết tật

THAM GIA TUYỂN SINH, TUYỂN DỤNG TẠI HỘI CHỢ VIỆC LÀM ƯU TIÊN NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Công ty đã tham gia tuyển dụng và tuyển sinh tại hội chợ việc làm ưu tiên người khuyết tật tại Thảo Cầm Viện do Sở Lao Động và Trung Tâm Bảo Trợ – Dạy Nghề và Tạo Việc Làm cho Người Khyết Tật tổ chức.