Các thách thức trong quá trình phát triển ngành lan

Các thách thức trong quá trình phát triển ngành Lan

Mặc dù các cơ hội phát triển hoa lan Việt Nam đã được đề cập ở trên nhưng các nhân tố đó cũng chính là những thách thức cần được quan tâm cho sự phát triển của ngành công nghiệp hoa lan còn non trẻ của Việt Nam như:
1. Sản xuất lai tạo giống lan trong nước bằng phương pháp nuôi cấy mô chưa có đột phá mới. Phần lớn các phòng cấy mô chỉ cấy chuyền các giống nhập từ nước ngoài ở dạng chồi/phôi, do đó ngành kinh doanh lan Việt Nam luôn bị động và có xu hướng nhập khẩu là chính.
2. Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng còn cao nên việc mở rộng diện tích trồng lan cần phải có sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức tín dụng.
3. Chưa có công nghệ sản xuất tiên tiến, sản xuất canh tác hoa ổn định không theo mùa vụ sẽ giúp bình ổn giá hoa trên thị trường …
4. Công nghệ sau thu hoạch và kỹ thuật đóng gói phù hợp chưa sẵn sàng.
5. Chi phí lao động có kỹ thuật tăng cao.
6. Dịch vụ hậu cần tại các cảng xuất hàng còn yếu kém như chưa có kho mát tại sân bay.
7. Các yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt của các nước nhập khẩu hoa trong khi Việt Nam chưa có hệ thống và biện pháp kiểm tra hoa nhập khẩu từ các nước khác.
8. Hệ thống thông tin, tiếp thị hầu như chưa có nên rất khó khăn trong việc hoạch định sản xuất theo nhu cầu thị trường.
9. Công nghiệp hoa lan dù đã bắt đầu được quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có khu nông nghiệp công nghệ cao, nhưng chưa đều và đồng bộ. Vẫn chưa có những biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy ngành hoa lan phát triển đúng mức.
Theo http://www.rauhoaquavietnam.vn/printversion.aspx?ContentID=293

Những Nhà Vườn Việt Nam Phát triển Vườn Lan Thành Công

Hiện tại nhiều nhà vườn ở Thành phố và các tỉnh phía Nam sau nhiều năm nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng, thị trường, chủng loại giống đã mạnh dạn đầu tư phát triển vườn lan của mình. Hội quán Thượng Uyển (Công ty CP. Ngọc Phước) xin đơn cử giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động nuôi trồng thành công :
Vườn lan anh Phương ở Đất Đỏ-Bà Rịa Vũng Tàu
Vườn lan của Anh Hòa ở Bình Thuận ( Ngã ba vào Suối nước nóng Bình Châu đi về phía LaGi khoảng 10 Km). Anh Hòa có phòng cấy mô riêng và diện tích nuôi trống qui mô lớn, hiện tại đã phủ rộng 3 ha và còn phát triển đến 15 ha trên đất dự trữ của anh..
Vườn lan Hoàng Gia do anh Bảy Trợ quản lý ở Trảng Bàng đến 2 ha, chuyên Mokara