Khám sức khỏe cho Học viên khuyết tật

KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC VIÊN KHUYẾT TẬT

Các bác sỹ của bệnh viện quận Gò Vấp khám sức khỏe cho học viên khuyết tật tại trường.