Ký kết tạo việc làm cho phụ nữ nghèo

KÝ KẾT TẠO VIỆC LÀM CHO PHỤ NỮ NGHÈO

Phụ Nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn có những ưu điểm là: rất linh hoạt tìm kiếm việc làm, làm việc với tinh thần chấp nhận khó khăn; chi tiêu tiết kiệm, sẵn sàng làm nhiều việc, làm thêm giờ… Nhưng họ cũng có nhược điểm là: thiếu thông tin thị trường LĐ, thiếu am hiểu kỹ năng, dễ chấp nhận công việc thu nhập thấp, việc làm không ổn định; dễ thay đổi việc làm; không quan tâm nhiều đến pháp luật LĐ…

Nguồn LĐ của TP.HCM năm 2010 có 4,9 triệu người, trong đó tổng số LĐN chiếm 54,1%.


Như vậy, có khoảng trên 750.000 người thuộc hộ nghèo, trong đó có 400.000 phụ nữ (PN) thuộc hộ nghèo; số LĐN thuộc hộ nghèo có nhu cầu về việc làm sẽ có khoảng từ 35.000 – 40.000 người trong năm 2009 – 2010.


Cần có sự kết hợp với nguồn lực, nguồn vốn để tạo việc làm cho lao động nữ


Theo ông Trần Anh Tuấn

(Phó GĐ thường trực Trung tâm Dự báo
nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường LĐ TP.HCM)

Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước đã có ký kết với các đơn vị giới thiệu việc làm để nắm nhu cầu thị trường và đào tạo giải quyết việc làm cho phụ nữ nghèo ngay tại buổi lễ công bố quyết định thành lập ngày 23/10/2010

Các đơn vị đã ký kết với Trường trung Cấp Ngọc Phước:
1/ Trung Tâm giới thiệu việc làm Hội Phụ Nữ thành phố
2/ Trường trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Tôn Đức Thắng Và Trung Tâm Giới
Thiệu Việc Làm VOTEC
3/ Trung Tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thi trường lao động tp.Hồ Chí Minh:

Các chương trình đào tạo, giới thiệu việc làm cho phụ nữ nghèo .

Dịch vụ gia đình ( Giúp Việc Nhà)
Chăm sóc trẻ em
Chăm sóc người già bệnh.