Việc Làm cho người khuyết tật

Ngày 10 tháng 5 năm 2014,  tại trường Đại Học Văn Lang đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho các em lớp Kỹ Thuật Viên Đồ Họa- thuộc dự án đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật. Dự án được tài trợ bởi tổ chức USAID và tổ chức CRS

Tại buổi lễ Trường Đại Học Văn Lang đã ký kết với Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước bản thỏa thuận hợp tác, nội dung thỏa thuận về việc giới thiệu, tạo việc làm cho các em khuyết tật sau khi tốt nghiệp.

Vài hình ảnh của buổi lễ.