Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ 2014

Ngày 27 tháng 8 năm 2014 tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MAY IN LỤA NGỌC PHƯỚC – XƯỞNG SẢN XUẤT NGỌC PHƯỚC

Địa chỉ : 155/10 Đường Lê Thị Riêng, Thới An, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Đã tổ chức THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN – CỨU HỘ

Thành phần tham dự dồm có:

- Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC quận 12 – Chỉ huy trưởng.

- Giám đốc CN Cty CP May In Lụa Ngọc Phước – Xưởng Sản Xuất Ngọc Phước – Phó ban.

- Chỉ huy trưởng các lực lượng tham gia phối hợp – Thành viên.

Buổi thực tập đã diễn ra một cách tốt đẹp theo đúng kịch bản.

Giới thiệu một vài hình ảnh của buổi diễn tập.