Tạo việc làm cho các em khuyết tật

Theo thỏa thuận được ký kết giữa  Trường Đại Học Văn Lang và  Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước  về, tạo việc làm cho các em khuyết tật sau khi tốt nghiệp . Các em học sinh mới tốt nghiệp đã đến trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước để nghe triển khai đề tài thử việc.

 DSC07005a DSC07008a DSC07013a DSC07022a DSC07023a DSC07025a