Thông báo số: 27/TB-NP

Vì lý do sức khỏe, kể từ ngày 05/01/2015 Ông Võ Mạnh Đức được uỷ quyền điều hành toàn bộ mọi hoạt động của công ty thay cho bà Nguyễn Thị Ngọc – Tổng giám đốc, theo giấy uỷ quyền được lập tại phòng công chứng Nhà Rồng 30/12/2014 .

Xin được trân trọng kính báo đến quý Cơ quan, đối tác và toàn thể nhân viên được rõ để liên hệ công việc.