Thông báo mời họp ngày 08/04/2015

Công ty CP May In lụa Ngọc Phước thông báo và kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại Hội Đồng cổ đông bất thường của Công ty vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2015; địa điểm họp tại CN Công ty số 155/10 đường Lê Thị Riêng, KP 2A, P.Thới An, Quận 12, TP.HCM.

Thư mời và các tài liệu liên quan vui lòng vào website của Công ty: http://ngocphuoc.com.vn/category/tin-tuc-noi-bo/ hoặc liên hệ: Bà Trần Thùy Linh điện thoại: 0932 068 567 (nếu Quý cổ đông chưa nhận được).

TM Công ty, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc trân trọng thông báo.