Các hoạt động của Công Đoàn Cơ Sở

Công Đoàn cơ sở công ty hoạt động rất tích cực , đạt được nhiều thành tích như: Bằng khen liên tục nhiều năm liền của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố, Công đoàn cơ sở vững mạnh của Liên đoàn Lao Động Quận Gò Vấp…

Xem thêm »