Dự Án Đào Tạo Nghề Cho Học Viên Khuyết Tật

Thông báo tuyển sinh    “Đào tạo công nghệ thông tin và Thiết Kế Thời Trang cho người khuyết tật”- dự án hợp tác giữa Trường Trung cấp Nghề Ngọc Phước,  Hội Đồng Mạc Tộc Thành Phố Hồ Chí Minh và Nhóm Những người bạn Khuyết tật Ngọc Phước  đồng tài trợ  Dự án thông […]

Xem thêm »

Chiêu sinh học viên khuyết tật

SỞ LĐ-TB & XH TP.HCM CTY CP MAY -IN LỤA NGỌC PHƯỚC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ NGỌC PHƯỚC THÔNG BÁO CHIÊU SINH Thực hiện Kế hoạch của Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước về công tác đào tạo nghề cho học viên khuyết tật năm 2009, Cty CP May-In lụa Ngọc Phước và Trường Trung […]

Xem thêm »