Thông báo số: 15-2015/TB-NP . V/v đối chiếu và xử lý nợ

Công ty CP May In lụa Ngọc Phước trân trọng thông báo đến quý đối tác, khách hàng về việc Công ty sẽ xúc tiến các hoạt động kinh doanh trở lại; sẽ đối chiếu các khoản nợ và cùng lên phương án trả nợ với các chủ nợ và các đối tác của Công ty.

Thời gian giải quyết và thỏa thuận xử lý nợ là từ 9 giờ sáng ngày 10/07/2015 và kết thúc lúc 16 giờ chiều ngày 24/07/2015.

Xem thêm »

Thông báo mời họp ngày 08/04/2015

Công ty CP May In lụa Ngọc Phước thông báo và kính mời Quý Cổ đông về dự họp Đại Hội Đồng cổ đông bất thường của Công ty vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2015; địa điểm họp tại CN Công ty số 155/10 đường Lê Thị Riêng, KP 2A, P.Thới An, Quận 12, TP.HCM.

Xem thêm »

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty CP May In Lụa Ngọc Phước

Kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường của Công ty với các nội dung sau đây:

1/ Thời gian họp: Lúc 8giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2015 (sáng thứ Tư)

2/ Nội dung họp:

Lấy ý kiến của các cổ đông của Công ty về việc bầu và bài miễn chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty CP may in lụa Ngọc Phước.

Lấy ý kiến về phương hướng hoạt động của Công ty năm 2015 và các năm tiếp theo và thông qua báo cáo hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đến hết năm 2014.

3/ Địa chỉ: số 155/10 Đường TA 28, Khu phố 2, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh. (Chi nhánh Công ty CP May In Lụa Ngọc Phước).

Xem thêm »

Thông báo số: 27/TB-NP

Vì lý do sức khỏe, kể từ ngày 05/01/2015 Ông Võ Mạnh Đức được uỷ quyền điều hành toàn bộ mọi hoạt động của công ty thay cho bà Nguyễn Thị Ngọc – Tổng giám đốc, theo giấy uỷ quyền được lập tại phòng công chứng Nhà Rồng 30/12/2014 .

Xem thêm »

Đại Hội Chi Bộ

Đại Hội Chi bo Trường Trung Cấp Ngọc Phước đã tổ chức và thành công tốt đẹp vào ngày 27/7 (thay vì ngày 26/07/2012 như đã thông báo)

Xem thêm »