Cuối năm khan hiếm lao động

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM, cuối năm 2009 và 2010 TPHCM cần khoảng 110.000 LĐ, tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật điện, điện lạnh, điện tử, dịch vụ tài chính, phục vụ, bán hàng và LĐPT...

Xem thêm »