Chính sách chất lượng

Công ty Cồ phần May – In lụa Ngọc Phước:

Phấn đấu trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực in trên sản phẩm may mặc

Với phương châm:

Luôn lắng nghe và đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng

Chúng tôi cam kết:

  1. Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008

  2. Không ngừng cải tiến trang thiết bị dây chuyền công nghệ chất liệu in mới và đào tạo lại đội ngũ nhân viên để nâng cao năng suất chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

  3. Luôn xác định phương pháp, định kỳ thống kê phân tích dữ liệu để khắc phục phòng ngừa sự không phù hợp.

  4. Luôn tuân theo các yêu cầu luật định và bảo vệ môi trường, thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu sự ô nhiễm và cải thiện môi truờng.

  5. Phổ biến đến tất cả cán bộ nhân viên thấu hiểu chính sách trên.