Giới thiệu Thành viên

Công ty Ngọc Phước hiện có 4 thành viên Hội Đồng Quản Trị:

Ông Võ Mạnh Đức: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật, Kiêm Tổng Giám đốc công ty, Giám đốc chi nhánh xưởng sản xuất

Bà Võ Hồng Hạnh: Thành viên quản trị, Kiêm Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Nghề Ngọc Phước

Bà Nguyễn Thị Ngọc: Thành viên quản trị

Ông Võ Ân Phước: Thành viên quản trị