Ngọc Phước hướng về Tương Lai & Cộng Đồng

Trên đường hướng đến mục tiêu “ MỘT DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU TRONG LÃNH VỰC CÔNG NGHỆ IN ẤN TRÊN QUẦN ÁO MAY SẴN VÀ THÂN RỜI’’, công ty Ngọc Phước luôn trung thành và đề cao phương châm “ cùng phát triển và ổn định” không chỉ với đối tác mà còn với xã hội nói chung và tập thể anh chị em lao động của chính công ty.

Trên tinh thần đó, công ty Ngọc Phước sẽ hướng đến những hoạt động có định hướng về mặt văn hóa và xã hội cụ thể như:

A./ Truyền bá và phát huy các giá trị lịch sử và đạo đức trong nền văn hóa Việt Nam cũng như của thế giới qua các biểu tượng và hình ảnh trên các sản phẩm của công ty.

B./ Hợp tác cùng các đối tác và khách hàng trên phương châm CÙNG TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN.

C./ Cùng anh chị em công nhân công ty chia sẻ niềm tin và phúc lợi trong cuộc sống tinh thần và vật chất hàng ngày.

D./ Hoạt động từ thiện và vận động mọi người cùng biết để cùng góp công tham gia và phát triển.

Cụ thể như:

– Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già neo đơn của cộng đồng.

– Hàng năm tham gia cùng các tổ chức xã hội để xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương.

– Giúp lo việc tang ma cho bà con khó khăn, những hoàn cảnh đau yếu bệnh tật thiếu tiền thang thuốc…

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu:

Phối hợp Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh với chương trình Trao nhà tình thương:

Tổ Chức, tài trợ các buổi khám sức khỏe từ thiện chăm sóc sức khỏe cho người già , người có công. Tiến tới thành lập Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Người Cao Tuổi

( Xem thêm hình ảnh hoạt động từ thiện tại Thư viện hình ảnh)