HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN GẮN LIỀN VỚI LỢI ÍCH XÃ HỘI NGỌC PHƯỚC ĐƯỢC VINH DỰ LÀ CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TÒAN MIẾN NAM
logo partner